Structura

Sindicatului SOLIDARITATEA HUNEDOARA

Vino alături de noi!

STRUCTURA ORGANIZAȚIEI

Funcțiile de conducere:

Organele de conducere

Controlul financiar

Funcțiile de conducere

Funcțiile de conducere din cadrul organizației

Iștoc Cristian

președinte

Este reprezentantul sindicatului în relaţiile cu terţii, incluzând angajatorul, instituţii şi autorităţi publice, alte organe şi organizaţii din ţară şi din străinătate.  

Tel: 0727858677

Iacob Valeriu

vicepreședinte

Vicepreşedintele sindicatului îl poate înlocui pe Preşedintele sindicatului în caz de nevoie, preluând astfel toate prerogativele acestuia.Ține contabilitatea primară.

Tel: 0748225066

Zbughin Ștefan

secretar general

Asigură buna funcţionare a întregii activităţi a sindicatului. Coordonează transmiterea informațiilor între membri și Liderii de grupă.Administrează site-urile și conturile de social media

Tel: 0721328872

Vino alături de un colectiv
UNIT și PUTERNIC!

Ce vom face pentru tine

 • Vei face parte din echipă, nu vei mai fi singur.
 • Te vom informa cu privire la drepturile tale de la locul de muncă.
 • Vom lupta pentru drepturile tale, Liderii își asumă riscurile în locul tău.
 • Vei fi tratat corect, nu vei mai fi victima abuzurilor.
 • Te învățăm să spui NU ABUZURILOR!
 • Vei avea o siguranță mai mare a locului de muncă.
 • Vom fi partenerul tău de dialog, vei avea cu cine să te consulți în situații deosebite.
 • Îți vom oferi consultanță și asistență juridică în probleme ce vizează raporturile de muncă.
 • Vei trece mai ușor peste o problemă medicală, acordăm ajutoare.

...și asta nu este tot!

Adunarea Generală

Adunarea Generală a membrilor de sindicat, este organul de conducere al organizației care decide asupra activităţii în ansamblul ei.

Analizează şi ia hotărâri asupra problemelor de principiu cu privire la activitatea organizației în domeniile : economic, social, organizatoric, financiar şi asupra unor probleme de larg interes, potrivit prezentului Statut şi a legislaţiei în vigoare.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii de sindicat care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

Vino alături de un colectiv
UNIT și PUTERNIC!

Ce vom face pentru tine

 • Vei face parte din echipă, nu vei mai fi singur.
 • Te vom informa cu privire la drepturile tale de la locul de muncă.
 • Vom lupta pentru drepturile tale, Liderii își asumă riscurile în locul tău.
 • Vei fi tratat corect, nu vei mai fi victima abuzurilor.
 • Te învățăm să spui NU ABUZURILOR!
 • Vei avea o siguranță mai mare a locului de muncă.
 • Vom fi partenerul tău de dialog, vei avea cu cine să te consulți în situații deosebite.
 • Îți vom oferi consultanță și asistență juridică în probleme ce vizează raporturile de muncă.
 • Vei trece mai ușor peste o problemă medicală, acordăm ajutoare.

...și asta nu este tot!

Biroul Executiv

 • Este organul executiv de conducere al sindicatului.
 • Biroul Executiv răspunde de buna desfăşurare a tuturor activităţilor intreprinse de organizație în interesul şi pentru membrii de sindicat.
 • Convoacă Adunarea Generală
 • Rezolvă orice alte probleme cu care a fost  însărcinat de Adunarea Generală.
 • Hotărârile luate de Biroul Executiv în limitele legii şi ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii de sindicat.

Componența Biroului Executiv :

Iștoc Cristian

președinte

Tel: 0727858677

Iacob Valeriu

vicepreședinte

Tel: 0748225066

Zbughin Ștefan

secretar general

Tel: 0721328872

Vino alături de un colectiv
UNIT și PUTERNIC!

Ce vom face pentru tine

 • Vei face parte din echipă, nu vei mai fi singur.
 • Te vom informa cu privire la drepturile tale de la locul de muncă.
 • Vom lupta pentru drepturile tale, Liderii își asumă riscurile în locul tău.
 • Vei fi tratat corect, nu vei mai fi victima abuzurilor.
 • Te învățăm să spui NU ABUZURILOR!
 • Vei avea o siguranță mai mare a locului de muncă.
 • Vom fi partenerul tău de dialog, vei avea cu cine să te consulți în situații deosebite.
 • Îți vom oferi consultanță și asistență juridică în probleme ce vizează raporturile de muncă.
 • Vei trece mai ușor peste o problemă medicală, acordăm ajutoare.

...și asta nu este tot!

Consiliul Sindicatului

 • Este organul de conducere al sindicatului direct răspunzător de facilitarea transmiterii informațiilor între membrii sindicatului și Biroul Executiv al acestuia.
 • Hotărârile luate de Consiliul sindicatului în limitele legii şi ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii de sindicat.
 • Consiliul SSH este alcătuit din Lideri de grupă voluntari.
 • Membrii Biroului Executiv, fac parte de drept din Consiliul Sindicatului

Iștoc Cristian

lider principal de rețea

Conduce structura Liderilor de grupă voluntari.

Tel: 0727858677

Iacob Valeriu

Lider principal de grupă

Coordonează Liderii de grupă

Tel: 0748225066

Zbughin Ștefan

secretar general

Asigură buna funcţionare a întregii structuri.

Tel: 0721328872

Petresc Petru

lider principal de grupă

Coordonează Liderii de grupă

Tel: 0762108984

Penzeș Robert

lider principal de grupă

Coordonează Liderii de grupă

Tel: 0721248837

Ardelean Daniel

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0721402030

Banu Marcel

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0774098522

Cleșiu Florin

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0742223534

Copilu Gheorghe

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0729432484

Crișan Adrian

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0722290304

Crîșmărelu Liviu

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0724790623

Datcă Florin

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0722524999

Dumbrăvician Sebastean

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0726286186

Gherman Dorin

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0757085022

Hîrîci Radu

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0762295870

Hompot Robert

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0773389469

Maciovan Călin

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0749254735

Moțoc Ioan

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0728998355

Pîrvu Ilie

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0765588261

Popa Stelian

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0766498737

Stega Ionică

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0771554950

Zbughin Sorin

lider de grupă

Coordonează membri de sindicat

Tel: 0721261810

Vino alături de un colectiv
UNIT și PUTERNIC!

Ce vom face pentru tine

 • Vei face parte din echipă, nu vei mai fi singur.
 • Te vom informa cu privire la drepturile tale de la locul de muncă.
 • Vom lupta pentru drepturile tale, Liderii își asumă riscurile în locul tău.
 • Vei fi tratat corect, nu vei mai fi victima abuzurilor.
 • Te învățăm să spui NU ABUZURILOR!
 • Vei avea o siguranță mai mare a locului de muncă.
 • Vom fi partenerul tău de dialog, vei avea cu cine să te consulți în situații deosebite.
 • Îți vom oferi consultanță și asistență juridică în probleme ce vizează raporturile de muncă.
 • Vei trece mai ușor peste o problemă medicală, acordăm ajutoare.

...și asta nu este tot!

Comisia de Cenzori

Efectuează controlul financiar al organizației

Muntean Adrian

președinte

Petresc Petru

Cenzor

Crișan Adrian

cenzor

Vino alături de un colectiv
UNIT și PUTERNIC!

Ce vom face pentru tine

 • Vei face parte din echipă, nu vei mai fi singur.
 • Te vom informa cu privire la drepturile tale de la locul de muncă.
 • Vom lupta pentru drepturile tale, Liderii își asumă riscurile în locul tău.
 • Vei fi tratat corect, nu vei mai fi victima abuzurilor.
 • Te învățăm să spui NU ABUZURILOR!
 • Vei avea o siguranță mai mare a locului de muncă.
 • Vom fi partenerul tău de dialog, vei avea cu cine să te consulți în situații deosebite.
 • Îți vom oferi consultanță și asistență juridică în probleme ce vizează raporturile de muncă.
 • Vei trece mai ușor peste o problemă medicală, acordăm ajutoare.

...și asta nu este tot!

M-am hotărât!

Cunosc avantajele oferite de un sindicat puternic. Știu că este în beneficiul meu să ader la această organizație.