Demers comun

de SSH12 noiembrie 2018

Ultimele modificări legislative, precum și publicarea proiectului Strategiei Energetice Naționale 2018- 2030 cu perspectivă 2050, au fost subiectele de dezbatere ale întâlnirii dintre sindicatele care activează în cadrul Termocentralei Mintia și conducerea sucursalei.

Întâlnirea a avut loc luni 12.11.2018 la termocentrala Mintia.

Proiectul Strategiei Energetice Naționale

Problema majoră este reprezentată de neincluderea în proiectul Strategiei Energetice Naționale 2018- 2030 cu perspectivă 2050, a propunerilor transmise prin adresa nr. 2351/2/24.09.2018 (DG 10542/1/27.09.2018), adresă semnată atât de conducerea executivă a S.CEH S.A. cât și de sindicatele care activează în cadrul Termocentralei Mintia.

“…funcționarea grupurilor nr. 3 și nr. 4 de la Termocentrala Mintia până la finalizarea montării altor capacități de producție a energiei electrice și termice...

Program comun cu termene bine definite

În cursul acestei săptămâni, va fi emis un document comun care va conține soluțiile desprinse în cadrul acestei întâlniri precum și termene bine definite.

La acest document vor fi anexate programele transmise către Dir. General și Consiliul de Administrație al S.CEH S.A., programe care prevăd reorganizarea organigramei societății, programul de iarnă 2018- 2019 și programul de lucrări și investiții. 

Planul anual de investiții cuprinde reabilitarea grupului nr.4. 

Discuțiile vizavi de modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată au adus la aceeași masă atât reprezentanții confederațiilor sindicale cât și reprezentanții patronatelor.

Reprezentantii patronatelor au fost foarte vehementi in a combate prevederile HG.
Reprezentantii confederatiilor sindicale au sustinut proiectul.

Hotărârea de Guvern pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevede :

ART. 1
(1) Începând cu data de 1 decembrie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 12,53 lei/oră.
(2) Prin excepție de la alin.(1), începând cu data de 1 decembrie 2018, pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii superioare cu vechime în muncă de cel puțin un an, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabilește la 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră.
(3) Prin excepție de la alin.(1), începând cu data de 1 decembrie 2018, pentru personalul cu vechime în muncă peste 15 ani, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră.

Dacă ne raportăm la Art. 1. al HG, se impune o analiză în urma căreia să se desprindă o soluție care să ducă la evitarea unei inechități salariale în rândul angajaților.


Cum devin membru?
Despre noi

Pentru a vă forma o părere despre organizația noastră, precum și pentru a afla demersurile efectuate de către organizație, este important să accesați sursele puse la dispoziție, respectiv:
pagina noastră de știri ,
- pagina noastră de facebook,
-pagina noastră de twitter,

Încercăm să oferim cât mai multe informații despre demersurile noastre, despre problemele întâmpinate și stadiul acestora.

Organizația este tânără raportată la vechime, însă în această perioadă am ajuns să discutăm la aceeași masă cu reprezentanți ai Guvernului și ai Ministerelor care au responsabilități în domeniu, spre rezolvarea problemelor acute cu care se confruntă atât membrii pe care îi reprezentâm cât și firmele din care provin aceștia.

Parte din demersurile noastre se regăsesc pe pagina noastră de știri

Vreau să fiu reprezentat!

  • TE-AI SĂTURAT SĂ-ȚI FIE ÎNCĂLCATE DREPTURILE?
  • CONSIDERI CĂ LUPTA DUSĂ DE UNUL SINGUR ESTE FOARTE ANEVOIOASĂ, COSTISITOARE ȘI DE CELE MAI MULTE ORI ESTE ÎN DEZAVANTAJUL TĂU?
  • VREI SĂ FI REPREZENTAT ÎN FAȚA ANGAJATORULUI DE O ECHIPĂ CU EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL LEGISLAȚIEI MUNCII? 

Vino alături de un colectiv UNIT și PUTERNIC !

CUM DEVIN MEMBRU?
AVANTAJE

M-am hotărât!

Cunosc avantajele oferite de un sindicat puternic. Știu că este în beneficiul meu să ader la această organizație.