Cum să devin membru

Cum mă înscriu în organizație

Înscrierea în organizație

Orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care deţine un contract individual de muncă în sistemul public sau privat, se poate înscrie în organizația noastră.

Pe lângă avantaje  vei avea și obligații. Membrii au obligația de a fi prezenți la întruniri și ședințe, de a decide politica sindicatului, de a-și alege conducatorii, de a participa la acțiuni sindicale și civice.  

După epuizarea pașilor de mai jos, ne vom ocupa de înștiințarea angajatorului tău. Din acel moment, organizația noastră te va reprezenta în fața angajatorului.


Pasul 1
Contactează conducerea organizației și vom stabili de comun acord o întâlnire pentru a ne cunoaște. Îți vom prezenta organizația și modul de funcționare al acesteia. În urma discuției vei ști dacă organizația este în măsură să-ți îndeplinească așteptările.
Datele de contact le găsești în aici .

Pasul 2
Vei completa următoarele documente:
-  Adeziunea tip în care se trec datele personale ale solicitantului,
-  Acordul tip, prin care îți dai consințământul reținerii și virării cotizației de sindicat. Fiecare membru cotizează lunar cu o sumă modică pentru a contribui la plata cheltuielilor curente ale unui sindicat (fond de grevă, deplasări, tipărire de materiale promoționale, evenimente dedicate anumitor ocazii etc.).

Adeziune și Acord tip

Documentele se vor completa de către solicitant

Pasul 3
Ultimul pas este validarea adeziunii de către Biroul Executiv.
După îndeplinirea formalităților, vei fi inclus în schema Liderilor de grupă voluntari. Fiecare grupă este alcătuită din maxim 15 membrii, vei fi repartizat în grupa unui Lider de grupă prin intermediul căruia vei primi sau transmite informații de la/ spre Conducerea sindicatului.

Validarea

Adeziunea se validează 

Vino alături de un colectiv
UNIT și PUTERNIC!

Ce vom face pentru tine

 • Vei face parte din echipă, nu vei mai fi singur.
 • Te vom informa cu privire la drepturile tale de la locul de muncă.
 • Vom lupta pentru drepturile tale, Liderii își asumă riscurile în locul tău.
 • Vei fi tratat corect, nu vei mai fi victima abuzurilor.
 • Te învățăm să spui NU ABUZURILOR!
 • Vei avea o siguranță mai mare a locului de muncă.
 • Vom fi partenerul tău de dialog, vei avea cu cine să te consulți în situații deosebite.
 • Îți vom oferi consultanță și asistență juridică în probleme ce vizează raporturile de muncă.
 • Vei trece mai ușor peste o problemă medicală, acordăm ajutoare.

...și asta nu este tot!

Un sindicat nu este o baghetă magică. Sindicatul este puternic doar în măsura în care membrii acestuia sunt uniți și au o comunicare continuă între ei.

Beneficiile aderării

Aderarea la un sindicat îți poate oferi soluții convenabile în situații de negociere a obligațiilor și beneficiilor contractuale, precum și în multe situații în care angajatorii încalcă drepturile și libertățile angajaților, iar aceștia se văd puși în situația de a alege dacă acceptă sau sunt concediați.

Asemenea situații pot fi ușor remediate atât timp cât ai de partea ta un sindicat, care, de regulă, este înscris într-o rețea mai mare de sindicate. Apartenența la o rețea mai mare de sindicate are avantajul sprijinului reciproc și a schimbului de experiență în ceea ce privește situația problemelor la locul de muncă.

Un angajat afiliat la un sindicat beneficiază de informații actualizate privind domeniul muncii, asistență juridică și servicii de consultanță.

Toate acestea îi conferă o putere de negociere mai mare în fața angajatorilor și vulnerabilitate mult mai scăzută în fața abuzurilor superiorilor și ale oscilațiilor pieței muncii.

Drepturile membrilor

Conform prevederilor statutare, membrii organizației au următoarele drepturi:

 • De a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale SSH. Se exceptează de la aceste prevederi, membrii de sindicat pentru care s-a pronunţat interdicţia exercitării unor drepturi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cei care prin faptele lor au adus atingere drepturilor salariaţilor, cei care au făcut parte din rândul organelor de securitate sau au fost colaboratori ai acestora, cei care fac parte din alte organizații sindicale sau politice, cei care fac parte din conducerea angajatorului, membrii consiliului de administraţie, directorul general, directorii de resort, inginerii șefi, şefii de secţii, sefii de servicii, şefii de departamente, şefii de ateliere.    
 • Să participe la organizarea activităţii sindicale, să-şi exprime liber punctul de vedere asupra desfăşurării acesteia în cadrul Adunărilor Generale, în conferinţe, în presa sindicală, precum şi să facă propunerile pe care le consideră necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii SSH.
 • Să critice şi să ia atitudine în cazul în care constată că s-au încălcat prevederile statutare sau alte norme legale în materie, propunând măsurile care se impun a fi luate.
 • Să participe personal sau prin delegaţii desemnaţi la Conferinţe, Adunări Generale în care urmează a se lua hotărâri cu privire la activitatea desfăşurată de SSH, sprijinind în activitatea lor, organele de conducere a SSH.
 • Să primească ajutoare materiale precum şi alte ajutoare, după caz, în funcţie de posibilităţile concrete ale SSH. Aceste ajutoare pot fi acordate la cererea expresă, motivată şi justificată a membrului de sindicat în cauză.
 • Să primească consultaţii juridice gratuite în cauzele având ca obiect litigii de muncă pentru care SSH recunoaşte temeinicia şi legalitatea cererii membrului de sindicat.
 • Să beneficieze, împreună cu membrii familiei de mijloacele de care dispune SSH pentru petrecerea timpului liber.
 • De a formula sesizări şi reclamaţii în cazul în care constată încălcarea prevederilor contractului colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în ansamblu, a normelor de protecţie a muncii, a normelor PSI, indiferent de funcţia deţinută de salariatul sau salariaţii care se fac vinovaţi de aceasta.
 • Să devină membru al casei de ajutor reciproc.
 • Să-şi păstreze calitatea de membru de sindicat şi în cazul în care contractul individual de muncă este suspendat, cu obligaţiile ce-i revin potrivit prezentului Statut.
 • Opţional, să-şi păstreze calitatea de membru de sindicat şi după pensionare.
 • Membrii de sindicat au drepturi egale şi le sunt garantate drepturile prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
 • Să facă parte dintr-un singur sindicat şi de a se retrage oricând.

Despre noi

Pentru a vă forma o părere despre organizația noastră, precum și pentru a afla demersurile efectuate de către organizație, este important să accesați sursele puse la dispoziție, respectiv:
pagina noastră de știri ,
- pagina noastră de facebook,
- pagina noastră de twitter,
- pagina noastră de google plus.

Încercăm să oferim cât mai multe informații despre demersurile noastre, despre problemele întâmpinate și stadiul acestora.

Organizația este tânără raportată la vechime, însă în această perioadă am ajuns să discutăm la aceeași masă cu reprezentanți ai Guvernului și ai Ministerelor care au responsabilități în domeniu, spre rezolvarea problemelor acute cu care se confruntă atât membrii pe care îi reprezentâm cât și firmele din care provin aceștia.
Parte din demersurile noastre se regăsesc pe pagina noastră de știri

M-am hotărât!

Cunosc avantajele oferite de un sindicat puternic. Știu că este în beneficiul meu să ader la această organizație.