CEH la capăt de drum

de SSH08 februarie 2018

Faliment sau implicarea instituțiilor statului pentru salvare

În data de 07.02.2018 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Sindicatului SOLIDARITATEA HUNEDOARA și reprezentanții Ministerului Energiei.

Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Energiei. Gazda întâlnirii a fost dl. Doru Vișan- Secretar de stat.

Poziția Ministerului Energiei:

 • Se continuă demersurile pentru obținerea Serviciilor de Interes Economic General (SIEG), care să fie realizate de grupul nr. 4 Paroșeni și grupul nr. 3 Mintia. (Precizăm faptul că forma înițială de SIEG, consta în conversia grupului nr. 3 Mintia pe gaz, în prezent există o propunere prin care la grupul nr. 3 Mintia să se monteze o instalație de desulfurare. Comisia Europeană urmând a aproba una dintre cele două variante- posibil cea mai ieftină).

 • Montarea unui grup cu o putere instalată de 400 MW, pe amplasamentul actual al grupurilor nr. 1 și 2 Mintia.

 • Grupurile nr. 3, 4, 5 și 6 să fie considerate rezervă de capacitate.
 • Întâlnire cu reprezentanții Confederației Sindicale Naționale Meridian

  În data de 08.02.2018 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Confederației Sindicale Naționale Meridian și reprezentanții Sindicatului SOLIDARITATEA HUNEDOARA, pe tema: Indentificarea soluțiilor pentru continuitate în funcționarea activității de energiei și minerit din județul Hunedoara

  Întâlnirea a avut loc la sediul Confederației Sindicale Naționale Meridian din București.

  Reprezentanții SSH au prezentat situația falimentară a S. CEH S.A. solicitând implicarea Confederatiei in promovarea unor modificări legislative pentru aplicarea directivelor europene care vin în sprijinul producătorilor de energie electrică și termică pe bază de cărbune, sub forma unor scheme de sprijin care să asigure veniturile necesare continuării activității energetice a celor două termocentrale precum și a celor patru exploatări miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

  In contextul producției din ce in ce mai reduse de huila autohtona, pentru termocentrala Mintia se promovează montarea a două grupuri energetice de coincinerare a deșeurilor municipale și a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare orășenești.

  Gazda întâlnirii dl. Ion Popescu - președintele Confederației Sindicale Naționale Meridian, a arătat că este la curent cu aspectele prezentate.

  S-a conturat nevoia unor modificări legislative pentru aplicarea directivelor europene care vin în sprijinul producătorilor de energie electrică și termică pe bază de cărbune.

  Pentru termocentrala Mintia se promovează montarea a două grupuri energetice de coincinerare a deșeurilor municipale și a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare orășenești.

  Concluzii:

  În perioada următoare vor avea loc o serie de întâlniri cu reprezentanții ANRE și cei ai Consiliului Concurenței în vederea întocmirii unui program care să fie prezentat în cadrul CSAT cu scopul final, ca S. CEH S.A. să fie considerat producător strategic pentru Sistemul Energetic Național (SEN), mai ales din perspectiva capacităților de back-up pentru SEN in situația unor evenimente neprevăzute care pot afecta producerea de energie din alte surse

  Factorul politic

  Având în vedere faptul că a fost întocmit setul de măsuri solicitat de dl. Liviu Dragnea și premierul României de la acea vreme în cadrul vizitei efectuate la termocentrala Mintia la finele anului 2017, Sindicatului SOLIDARITATEA HUNEDOARA a depus o adresă la sediul PSD București, prin care solicită sprijin pentru promovarea acestor măsuri.


    Sindicatul Solidaritatea Hunedoara constituit în baza Sentinței Civile nr. 1169/2016 executorie, vă solicită în continuare sprijinul pentru promovarea „Programului de dezvoltare al Direcției de Energie” și „Programul de dezvoltare al Direcției Miniere” din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., programe avizate de Consiliul de Administrație al societății și care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
    Facem această solicitare având în vedere faptul că S. C.E.H. S.A. este o societate afectată de măsura transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, prin lipsa veniturilor necesare plății salariilor și a furnizorilor, cu un orizont de timp foarte redus până la un blocaj financiar.
    Așa cum s-a convenit la întâlnirea de la termocentrala Mintia la care ați participat și dumneavoastră la sfârșitul anului 2017, au fost făcute demersurile necesare continuării activității energetice și miniere din județul Hunedoara, atât cele legate de necesitatea unor modificări legislative cât și propuneri pentru continuarea celor două activități în cadrul unor noi structuri organizatorice.
    Vă solicităm sprijin pentru urgentarea discutării situației S. C.E.H. S.A. la nivel de guvern, dar și susținerea unor decizii politice care să ducă la recunoașterea acestui producător de energie electrică, ca fiind unul strategic, cu o importanță majoră pentru Sistemul Energetic Național.
    Vă solicităm de asemenea, sprijinul în vederea obținerii unei transparențe totale din partea Ministerului Energiei, a procesului de redresare a energeticii și mineritului din județul Hunedoara.
  Cum devin membru?
  Despre noi

  Pentru a vă forma o părere despre organizația noastră, precum și pentru a afla demersurile efectuate de către organizație, este important să accesați sursele puse la dispoziție, respectiv:
  pagina noastră de știri ,
  - pagina noastră de facebook,
  -pagina noastră de twitter,

  Încercăm să oferim cât mai multe informații despre demersurile noastre, despre problemele întâmpinate și stadiul acestora.

  Organizația este tânără raportată la vechime, însă în această perioadă am ajuns să discutăm la aceeași masă cu reprezentanți ai Guvernului și ai Ministerelor care au responsabilități în domeniu, spre rezolvarea problemelor acute cu care se confruntă atât membrii pe care îi reprezentâm cât și firmele din care provin aceștia.

  Parte din demersurile noastre se regăsesc pe pagina noastră de știri

  Vreau să fiu reprezentat!

  • TE-AI SĂTURAT SĂ-ȚI FIE ÎNCĂLCATE DREPTURILE?
  • CONSIDERI CĂ LUPTA DUSĂ DE UNUL SINGUR ESTE FOARTE ANEVOIOASĂ, COSTISITOARE ȘI DE CELE MAI MULTE ORI ESTE ÎN DEZAVANTAJUL TĂU?
  • VREI SĂ FI REPREZENTAT ÎN FAȚA ANGAJATORULUI DE O ECHIPĂ CU EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL LEGISLAȚIEI MUNCII? 

  Vino alături de un colectiv UNIT și PUTERNIC !

  CUM DEVIN MEMBRU?
  AVANTAJE

  M-am hotărât!

  Cunosc avantajele oferite de un sindicat puternic. Știu că este în beneficiul meu să ader la această organizație.